Direct la continutul paginii »

Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.Infiintarea Zonei Libere Giurgiu

Zona Libera Giurgiu s-a infiintat prin Hotarârea Guvernului României nr. 788/1996, in scopul promovarii schimburilor internationale si al atragerii de capital strain pentru introducerea tehnologiilor noi, precum si pentru sporirea posibilitatilor de folosire a resurselor economiei nationale, atât amplasamentul cât si existenta unor utilizatori preponderent cu activitate industriala conferindu-i un specific deosebit.

Obiective

Pe lânga functia traditionala de centru gravitational pentru fluxurile comerciale internationale, Zona Libera Giurgiu are ca obiective prioritare atragerea investitorilor straini pentru dezvoltarea de activitati industriale precum si stimularea exporturilor de produse prelucrate. Zona Libera Giurgiu se intinde pe o suprafata de 160 ha . Ceea ce o distinge de zonele libere din România este faptul ca are un profil preponderent industrial , aici functionand inca de la infiintarea sa unitati de productie. Se urmareste concentrarea capitalului investitional spre acest gen de activitati, pornind de la considerentul ca exista deja spatii de productie disponibile, care necesita minime imbunatatiri, iar de pe alta parte in municipiul Giurgiu exista forta de munca calificata, intr-o mare diversitate de meserii care se preteaza activitatilor productive.

Amplasamentul Zonei Libere Giurgiu

Pozitionarea acesteia este in partea de sud a municipiului Giurgiu, delimitata de drumul care face legatura intre municipiul Giurgiu si Portul Giurgiu, fluviul Dunarea precum si de cele doua canale care comunica cu fluviul, avand configuratia unei peninsule. Dunarea - Marea Neagra realizeaza legatura pe apa intre Portul Giurgiu si Portul Maritim Constanta - principala “poarta maritima” a tarii.

De asemenea, fluviul Dunarea asigura portului Giurgiu legaturi fluviale cu cele opt tari riverane Dunarii din Europa de Est si Centrala, iar prin Canalul Rhin-Main-Dunare cu tarile din Vestul Europei , cu iesire la Marea Nordului prin Portul Rotterdam. Se asigura deci o legatura directa pe apa, intre Marea Neagra, prin Portul Maritim Constanta, si Marea Nordului prin Portul Rotterdam, portul Giurgiu asigurând o “placa turnanta” pentru traficul destinat tarilor balcanice si Orientului Mijlociu.

Pe de alta parte orasul Giurgiu, situat in partea sudica a României, se afla la intersectia unor importante cai de comunicatii terestre (feroviare si rutiere), care asigura integrarea in reteaua rutiera si in magistralele feroviare internationale. Zona Libera Girgiu se afla la intersectia unor coridoare europene importante, si anume : coridorul VII, IX si IV. Podul rutier si feroviar de peste Dunare, confera municipiului Giurgiu rolul de “principala poarta a tarii pe directia Nord - Sud”.

Facilitatile si oportunitatile oferite operatorilor din Zona Libera Giurgiu

Conform legislatiei zonelor libere din România, facilit?tile oferite operatorilor din Zona Liber? Giurgiu sunt urm?toarele:

· marfurile aflate in zona libera sunt considerate ca fiind in afara teritoriului vamal romanesc, atat timp cat ele nu sunt importate si nu sunt supuse platii taxelor vamale si TVA, pe perioada cat stationeaza aici.
· marfurile straine pot stationa in interiorul zonei libere, fara plata de drepturi de import (taxe vamale, TVA, accize) si fara o limitare in timp.
· marfurile straine se pot prelucra in zona libera sub regimul vamal de perfectionare activa si/sau transformare sub control vamal, fara plata drepturilor de import (taxe vamale, TVA, accize) si fara garantarea acestora.
· bunurile din zona liber? pot fi transportate in alt? zon? liber? f?r? plata taxelor vamale. Aceste bunuri pot fi tranzitate pe teritoriul vamal al României
· investitiile str?ine nu pot fi nationalizate, expropriate, rechizitionate decât in cazuri de interes public (de exceptie) ?i cu plata unei desp?gubiri corespunz?toare.
· la lichidarea sau restrângerea activit?tii desf??urate in zona liber?, persoanele fizice sau juridice pot transfera in str?in?tate capitalul ?i profitul, dup? plata tuturor obligatiilor c?tre statul român ?i partenerii contractuali.
· operatiunile financiare legate de activit?tile desf??urate in zona liber? se fac in valut? liber convertibil?, acceptat? de Banca National? a României.

Oportunitatile oferite de Zona Libera Giurgiu sunt atractive pentru firmele care doresc sa desfasoare activitati de productie, stocare si comercializare a marfurilor, deoarece regimul suspensiv, din punct de vedere vamal, sub care sunt plasate marfurile cat timp acestea stationeaza in perimetrul Zonei Libere, permite crearea unor stocuri mari de marfuri, fara a exista obligatia de plata a drepturilor vamale de import.

In prezent Zona Libera Giurgiu dispune de amenajari hidrotehnice – cheuri si dane de acostare, precum si macarale de incarcare – descarcare, oferind conditii optime de transbordare a marfurilor de pe mijloacele de transport fluviale pe mijloacele de transport rutiere si feroviare.

Administratia Zonei Libere Giurgiu detine in proprietate spatii depozitare, hale, platforme, birouri, containere etc. care pot fi inchiriate pe o perioada de maxim 5 ani, conform unei proceduri aprobata prin lege. Terenurile din interiorul Zonei Libere pot fi atribuite in folosinta, persoanelor fizice ?i juridice, române sau str?ine, pentru realizarea de obiective de productie, depozitare, prest?ri-servicii, prin licitatie public? cu precalificare.

Zona Libera Giurgiu se adreseaza atat firmelor romanesti cat si celor straine, acestea avand posibilitatea de a-si deschide reprezentante in perimetrul Zonei Libere Giurgiu. In Zona Libera Giurgiu se desfasoara activitati de productie, comert, constructii, prestari servicii, etc. aici fiind inregistrate circa 300 de firme. In prezent, traficul de marfuri care tranziteaza Zona Libera Giurgiu este de cca. 1,3 mld Euro/an.

Terminal de Containere si Marfuri Generale in Zona Libera Giurgiu


Giurgiu ca port la Dun?re, se afl? intr-o situatie geografic? privilegiat?, la intersectia acestor coridoare principale, la jumatatea sectorului romanesc al Dunarii si la 60 km de capitala tarii, Bucuresti.
Ideea de a se realiza un terminal de containere in Zona Libera Giurgiu are la baza mai multe considerente: amplasamentul, racorduri si accese la toate modurile de transport, conditii naturale, constructii portuare, conditii de zona liber?.

Traficul de m?rfuri in cre?tere, precum ?i limit?rile din ce in ce mai stricte in UE, aplicate transportului rutier ca urmare a m?surilor de reducere a polu?rii ?i protejarea mediului, exercita o puternic? presiune pentru realizarea ?i deschiderea unor sisteme in lungul coridorului naval, cu prec?dere in zonele de intersectie ale acestuia cu celelalte principale centre europene.

Un alt argument este costul redus al transportului pe ap?, prietenos mediului, in comparatie cu alte mijloace de transport. Conexiunile m?rfurilor intre ?osele, c?i ferate ?i c?i navigabile faciliteaz? transporturile rapide ?i optimizeaz? traficul naval pe distante lungi ?i scurte. Sistemele eficiente de distribuire urban? impreun? cu transportul interregional pe ap? reprezint? viitorul.


Pornind de la faptul ca Zona Libera poate oferi pe langa facilitatile ce deriva din legislatia specifica si alte oportunitati determinate de amplasamentul sau favorabil, Administratia Zonei Libere Giurgiu s-a preocupat pentru punerea in functiune a unui terminal de transfer containere si marfuri generale, operational din anul 2005.

Terminalul de containere din Zona Libera Giurgiu este primul din sectorul romanesc al Dunarii.
Amplasarea terminalului de transfer containere in Zona Liber? Giurgiu asigur? o libertate de operare a containerelor, atr?gând un volum mare de m?rfuri.

In terminal se pot efectua toate tipurile de operatiuni legate de containere :
- incarcare/descarcare container ISO de 20’ si 40’, plin/gol, in/din barje fluviale la cheul Zonei Libere.
- incarcare container in platforma auto si transport de la cheu la locul de depozitare, in stiva ;
- incarcare container cu reachstacker in mijlocul de transport auto, CF, pentru expediere (la solicitarea beneficiarului) ;
- depozitare marfuri din containere si grupaj (la solicitarea beneficiarului) ;
- organizarea expedierii marfurilor ;
- dezinfectie containere ;
- servicii specifice pentru nave (alimentare cu energie electrica, apa, combustibil);
- alte servicii solicitate de beneficiar .
De asemenea, se pot manipula mentiuni generale paletate, produse siderurgice, etc.


Caracteristicile Portului Zonei Libere Giurgiu

1. LOCATIA: km 492, in Bazinul Plantelor din Giurgiu, pe malul Zonei Libere.
2. DOTARI: - cheu vertical de 217 m lungime, poate cheia simultan 3 barje de cate 70 m lungime fiecare
- 1 macara de cheu de tip portal de 50/25 tf x 25/35 m
- 2 macarale de cheu de tip portal de 15/8 tf x 23/36 m a doua in functiune de la 01.09.2006
- 1 reachstaker de 45 t care poate manipula containere de 40 picioare pana la 12 m inaltime
- 6 motostivuitoare cu capacitate maxima de ridicare de 3 tf fiecare
- 2 platforme pentru transport intern de 60 tf fiecare
3. CAPACITATI DE OPERARE:
a). Containere: 100 buc. T / 8 ore intr-o dana
b). Marfuri generale: - paletizate: 500 t / 8 ore intr-o dana, 1000 t / 8 ore in doua dane incepand cu 01.09.2006
- vrac: 400 t / 8 ore intr-o dana, 800 t / 16 ore intr-o dana
4. MOD DE OPERARE: - normal 16 ore / zi lucratoare
- maxima capacitate 24 ore / non stop
5. OBSERVATII: - este cel mai nou si mai modern port din Giurgiu
- tarifele de operare sunt atractive
- prestatia este de cea mai buna calitate
- promptitudine si corectitudine maxima

Agentii economici – importatori, ale caror marfuri se aduc in containere din terminalele situate in porturile dunarene din afara Romaniei, au posibilitatea sa apeleze la transportul pe apa catre Portul Zonei Libere Giurgiu, beneficiind astfel de costuri de transport mai reduse.

De asemenea, agentii economici –exportatori, care exporta marfuri catre tarile din Europa Centrala si de Vest, au posibilitatea transportului de containere pana la Zona Libera Giurgiu, CF sau rutier, de aici acestea fiind preluate pe nave si transportate pe apa pana la destinatie.

Având in vedere dezvoltarea accentuat? a traficului de containere ce se inregistreaza in ultimii ani, perspectivele de cre?tere precum ?i fluxurile de containere ce se transport? pe ap? din t?rile riverane Dun?rii, exist? premisele oper?rii unui num?r cât mai mare de containere prin terminalul din Zona Liber? Giurgiu, cu posibilitatea atingerii capacit?tii de cca. 30.000 TEU/an.

S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.
Str. Portului nr.1, cod. 080013Persoane de contact:
Director General - ing. Dan Victor Radu Nitulescu
Director Comercial – ing. Toma CameliaContacteaza compania

  • Verificare: Introduceti cele doua cuvinte in caseta de mai jos, lasand un spatiu intre ele. Daca nu sunt lizibile,
    apasati imaginea de mai jos.

    Aceasta masura de siguranta este temporara.Informatiile de contact direct ale Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. se vor afisa peste

20 secunde

Nu doriti sa asteptat? Va rugam sa va autentificati pe site.

Recomandare e-oferta.ro


Verifica informatii financiare complete despre Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. in cel mai avansat catalog online de companii - Termene.ro. Afla cine sunt actionarii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A., care este cifra de afaceri a companiei, profitabilitatea acesteia, numarul de angajati, riscul de insolventa si multe alte informatii utile.

54.357